روش GeWorko: بی نهایت ابزار معاملاتی


روش GeWorko یک روش نوآورانه برای مطالعۀ بازارهای مالی و تحلیل نوسانات شان می باشد و در حقیقت مبتنی بر مفهموم فارکس است که طبق آن یک دارائی مالی در برابر دارائی ای دیگر قیمت گذاری می شود. طبق روش GeWorko این مفهوم برای سبدها بسط داده می شود که شامل بخش های پایه و مظنه هستند. به عبارت بهتر، ترکیبی از دارائی ها توسط ترکیبی دیگر قیمت گذاری می شود.

شما فقط نزد IFCM Group می توانید از انواع دارائی های موجود، ابزارهای مالی جدید ایجاد کرده و آنها را معامله کنید.


مزایای روش GeoWorko

از ابزارهای ترکیبی شخصی که توسط روش GeWorko ایجاد شده اند برای تحلیل بازارهای مالی، مطالعۀ ارتباطات پیچیده بین دارائی ها و ترکیبات شان در نمودارهای تاریخی استفاده می شود. ضمن اینکه معامله گران بلافاصله فرصت معاملۀ ابزارهای ایجاد شده را به دست می آورند.

همۀ کاربران پلتفرم تحلیلی-معاملاتی NetTradeX به یک فن آوری منحصر به فرد دسترسی دارند که فرصت ایجاد ابزارهای ترکیبی فردی منحصر به فرد (PCI) را فراهم می کند.

ابزارهای مختص به خودتان را ایجاد کنید

پرسش و پاسخ برای کاربران روش GeWorko

روش GeWorko چیست؟

روش GeWorko روشی است برای ایجاد و معاملۀ ردۀ جدیدی از ابزارها که PCI (ابزارهای ترکیبی شخصی) نامیده می شوند. این ابزار ترکیبی از ابزارهای مالی موجود ایجاد می شود. مفهوم ردۀ جدیدی از ابزارها کاملاً مبتنی بر معاملۀ فارکس است که در آن ابزارهای معاملاتی از بخش های پایه و مظنه تشکیل شده اند.

هرچند این ردۀ جدید ابزارها بر مبنای این مفهوم تمایز قابل توجهی دارند که عبارت است از اینکه بجای دارائی های واحد در بخش های پایه و مظنه، این ابزارهای جدید از سبدهای پایه و مظنه تشکیل شده اند. این سبدها می توانند شامل ابزارهایی برگفته از رده های کاملاً متفاوت باشند که عبارتند از ارز، سهام بازارهای مختلف، شاخص ها، کالا و بسیاری دیگر. این به آن معنا است که هر بخش می تواند نه تنها شامل یک دارائی باشد بلکه می تواند از بخش های مالی گوناگون تشکیل شده باشد. ضمن اینکه، همۀ دارائی های مؤلفه در مجموع ساختار ابزار دارای وزن مختص به خود می باشند که منجر به ایجاد ابزارهایی منطبق با استراتژی های معاملاتی کاربر می شود.

با اینحال سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند که ابزارهایی ایجاد کنند که بخش های مظنه و پایۀ آنها فقط دارای یک ارز باشد که PCI را مانند یک جفت ارز استاندارد (یک نرخ متقاطع) می کند.

توضیح فیزیکی PCI، مبانی بنیادی روش GeWorko چیست؟

توضیح فیزیکی PCI=P1/P2 این است نرخ مبادله ای یک سبد مالی به واحدهای سبد دیگر بیان می شود.

هدف روش

هدف اصلی این روش تحلیل بازارهای مالی، مطالعۀ ارتباطات پیچیده بین دارائی ها و ترکیبات شان می باشد. این روش برای تحلیل تکنیکی سبدهای دارائی پیچیده، مطالعۀ رفتار سبدها، یک فن آوری راحت بر مبنای دادۀ تاریخی ارائه می دهد. ارائۀ یک وزن اختصاصی به هر دارائی در مجموع ساختار، امکان باز کردن معاملات خرید و فروش در سبد و استفاده از صدها ردۀ دارائی متفاوت باعث می شوند که این روش کاملاً منعطف باشد و امکان اجرای عملی آن در پلتفرم معاملاتی NetTradeX میسر گردد.

این مدل به معامله گر اجازه می دهد که بوسیلۀ ابزارهای ترکیبی شخصی ایده های معاملاتی و استراتژی هایش را پیاده سازد و بتواند بر اساس دادۀ تاریخی بلندمدت رفتار این ابزار را بررسی کرده و نسبت بهینۀ خطای مجاز خطر و سود مورد انتظار را پیدا کند.

کاربرد روش GeWorko در عمل این اجازه را به شما می دهد که نه تنها به سرعت ایده های تان را به سیستم تحلیل-معاملاتی تبدیل و آنها را بر اساس دادۀ تاریخی تخمین بزنید، بلکه همچنین این اجازه را به شما می دهد که بتوانید ابزارهای شخصی ای که ایجاد کرده اید را معامله کنید. شما می توانید جزئیات مربوط به انجام معامله را در صفحۀ ابزارهای شخصی پیدا کنید. در واق، دیگر محدودیتی در تعداد ابزارهای مالی موجود برای معامله گر وجود ندارد و وی می تواند با داشتن فرصت ایجاد ابزارهای شخصی، ایده های معاملاتی شخصی اش را بازتاب دهد و از تاریخچۀ گرافیکی برخوردار شود. این روش اجازه می دهد که بتوانید دو سبد دارائی را به یک ابزار معاملاتی جدید تبدیل کنید اما در عین حال تنوع بسیار زیادی از چنین ترکیباتی وجود دارد. در نتیجه بطور عملی تعداد نامحدودی از ابزارهای تجاری جدید برای تحلیل و معامله برای معامله گر وجود خواهند داشت.

چرا همه برای انجام معامله به بیش از یک ابزار معاملاتی نیاز دارند؟

ممکن است معامله گری سوال کند که با وجود اینکه همینک یک ابزار برای معامله در اختیار دارم چرا باید امکان ایجاد تعداد نامحدودی از ابزارها را داشته باشم. پاسخ کوتاه این است که توانایی ایجاد تعداد نامحدودی از ابزارها، فرصت های نامحدودی به معامله گر می دهد تا بتواند تحلیل انجام دهد و استراتژی های معاملاتی مختص به خودش را اجرا کند. البته این روش برای معامله گران حرفه ای مناسب تر است، معامله گرانی که از استراتژی های اختصاصی شان استفاده می کنند و بجای توصیه های دیگران به دنبال یک موقعیت محنصر به فرد هستند.

هرچند رابط، بسیار کاربرپسند است بطوریکه همه می توانند از آن برای انجام معامله استفاده کنند. هرچند، قویاً به آنها توصیه می شود که ابتدا از حساب های مجازی (حساب های تمرینی) نزد IFC Markets استفاده کنند. افتتاح این حساب ها رایگان است و نیاز به واریز وجه ندارد و برای آنهایی که نمی خواهند بدون درک فن آوری جدید دست به خطر بزنند شروع خوبی به شمار می رود.

ما پیشنهاد نمی دهیم و همچنین چنین انتظاری هم نداریم که همۀ معامله گرها باید ابزارهای ترکیبی شخصی داشته باشند یا آنها را معامله کنند بلکه منظور ما معرفی فرصت هایی است که مزایایی رقابتی برای معامله گران فراهم می کنند. ارجحیت معامله گرها با یکدیگر فرق دارند و به همین دلیل است که روش ها و ابزارهایی که توسط شرکت ارائه می شوند کاملاً منعطف و جهان شمول هستند که در نهایت منطبق با نیازها و انتظارهای یک یک معامله گران خواهد بود.

تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی

اهمیت دارد که یک ادعای بسیار قوی مرتبط با "تحلیل و معاملۀ تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی" روشن شود.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که 10 ترکیب متفاوت از دارائی ها (از رده های ابزار مختلف، مانند جفت ارزها، سهام، کالاها، شاخص ها و غیره) در اختیار داریم و 100 امکان وزن مختلف برای هر مؤلفه وجود دارد. ترکیب های احتمالی سبدهای ایجاد شده برابر است با 10100. این بعنوان رقم Googol شناخته می شود. اکنون تصور کنید که دربارۀ 100 ابزار صحبت کردیم. در این صورت چه ترکیب هایی خواهیم داشت؟ فراموش نکنیم که ما این ترکیب ها را هم در بخش پایه و هم در بخش مظنۀ ابزار داریم لذا می توانیم به وضوح مشاهده کنیم که از ترکیب های نامحدود دارائی ها سخن می گوییم - 100100.

ردۀ جدید از ابزارهای معاملاتی بر اساس نیازهای معامله گران

روش GeWorko در پلتفرم معاملاتی حرفه ای گنجانده شده است. این نه تنها اجازۀ ایجاد تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی برای تحلیل روندهای بازار را می دهد بلکه اجازه می دهد که بتوانید ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) ایجاد شده را در نمودار ابزار با یک کلیک معامله کنید.

هیچ محدودیتی در ایجاد ابزارها وجود ندارد و این صرفاً به تمایل و ارجحیت های معامله گران بستگی دارد. ضمن اینکه معامله گران دارای یک ابزار قدرتمند و تحلیل ریاضی از ابزارهای تازه ایجاد شده هستند که امکان تحلیل عمیق بخش های خاصی از بازار یا همۀ بازار را فراهم می کند.

یگانگی روش GeWorko

روش GeWorko توسط IFCM Group ایجاد شده است که صاحب امتیاز اصلی این روش می باشد؛ به همین دلیل معامله گران فقط می توانند از این روش نزد شرکت های گروه IFCM Group استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این روش فقط در پلتفرم معاملاتی حرفه ای NetTradeX موجود است.

مهم: اگرچه شرکت IFC Markets پلتفرم MetaTrader را برای معاملۀ فارکس، سهام، کالا و شاخص های ارائه می دهد، اما این روش و بکارگیری آن در پلتفرم MetaTrader ممکن نیست که به دلیل محدودیت طراحی و معماری این پلتفرم است.

مبانی نظری

مفهوم روش GeWorko شبیه به نرخ مبادله ای ارز است که در آن ارزش ارز پایه به واحدهای ارز مظنه بیان می شود، اما در این روش ترکیب هایی از دارائی ها یا دو سبد، جایگزین ارزهای پایه و مظنه می شوند. مجموع ارزش های همۀ دارائی در هر سبد، با در نظر گرفتن ضرایب وزن، ارزشی کاملاً به دلار به آن می دهد. این روش در هنگام مقایسۀ ارزش سبد در بخش پایه با بخش مظنه، یک نسبت را محاسبه می کند که همان "قیمت" ابزار ترکیبی جدید است و می تواند به عنوان ارزش سبد در بخش پایه در نظر گرفته شود که به واحدهای بخش مظنه بیان می شود. در اینجا فرض بر این است که همۀ دارائی های استفاده شده دارای یک ارزش هستند که به دلار آمریکا بیان شده اند (یا اینکه فقط به USD تبدیل شده است).

برای بکارگیری عملی روش GeWorko، فن آوری ای تحت عنوان ابزار ترکیبی شخصی (PCI) ایجاد شده است. این فن آوری در پلتفرم معاملاتی NetTradeX بکار گرفته می شود که یک رابط راحت برای ایجاد، ویراش و بازتاب در نمودارها و معاملۀ PCI محسوب می شود.

در روند ایجاد یک ابزار شخصی، بوسیلۀ ترکیب دارائی ها، سبدهای B (پایه) و Q (مظنه) ایجاد می شوند:

Ai- ارزش هر واحد از دارائی i در سبد B، که به USD بیان می شود
Vi- حجم، تعداد واحدهای دارائی i در سبد B
K- تعداد دارائی ها در سبد B
Àj- ارزش هر واحد از دارائی j در سبد Q، که به USD بیان می شود
Vj- حجم، تعداد واحدهای دارائی j در سبد Q.
N- تعداد دارائی ها در سبد Q

PCI که توسط روش GeWorko ایجاد شده است را می توان توسط معادلۀ زیر نشان داد:

نماد “ / “ به معنای قیمت" می باشد

به منظور محاسبۀ ارزش PCI در یک زمان معین در زمان T لازم است که محاسبه طبق فرمول زیر صورت گیرد:

- ارزش هر واحد از دارائی i در سبد B در زمان T، که به USD بیان می شود
- ارزش هر واحد از دارائی i در سبد Q در زمان T، که به USD بیان می شود

کاربرد روش GeWorko

مطالعه و بررسی نشان داده است که کاربرد روش GeWorko منحصراً برای استراتژی های سرمایه گذاری و ایده های متنوع مفید است. ما در ادامه فقط به بیان چند مثال احتمالی از کاربردش می پردازیم (از ساده تا پیچیده).


شما می توانید نگاهی گذارا به فایل PDF روش GeWorko بیاندازید.