کتابخانه ابزار ترکیبی شخصی PCI


این گروه شامل ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) می شود که توسط تحلیل گران IFC Markets برای معامله در ترمینال معاملاتی NetTradeX ایجاد شده اند.

ایجاد PCI با استفاده از روش GeWorko از طریق رابط ساده و کاربر-پسند انجام می شود که در آن ارزش دارائی پایه (سبد) به ارزش دارائی مظنه (سبد) بیان می شود. ابزار شخصی در هنگام انجام معاملات به دو دارائی برای خرید و فروش تبدیل می شود. معامله گر در مجموع ساختار ابزار، به هر مؤلفه (دارائی) یک وزن فردی اختصاص می دهد. صدها دارائی در رده های مختلف (ارزها، فلزات گرانبها، قراردادهای CFD در شاخص ها، کالاها و سهام) برای ایجاد یک PCI موجود هستند.

معامله گر بطور خودکار تاریخچۀ قیمت PCI ایجاد شده را همراه با عمق موجود برای مؤلفه هایش دریافت می کند (بطور معمول، کمتر از چند سال نیست).

معامله PCI بصورت مجموعه ای از تراکنش های همۀ مؤلفه هایش در حجم های معین انجام می شود و یک رابط در ترمینال معاملاتی پیاده سازی می شود که امکان انجام چنین تراکنشی را با یک دستور واحد میسر می کند (خرید، فروش، ثبت یک دستور PCI).

معامله گران در حال حاضر فرصت ایجاد نمودارها، انجام تحلیل تکنیکی و معاملۀ PCI را در اختیار دارند.

اسپرد PCI، در جدول "بررسی بازار" (Market watch) در ترمینال معاملاتی نمایش داده می شود و به عنوان یک میانگین موزون اسپردهای مؤلفه هایش ایجاد شده است.

سوآپ PCI برابر است با مجموع سوآپ مؤلفه هایش.

مارجین PCI برابر است با مجموع مارجین های مؤلفه هایش.

شما می توانید اطلاعات کامل دربارۀ اجرای تراکنش ها و دستورهای در حال انتظار مؤلفه های PCI را پیدا کنید.

کاربر برای معاملۀ PCI انتخاب شده باید اعمال زیر را انجام دهد:

 • در ردیف PCI انتخاب شده روی "دانلود" کلیک کنید

لطفاً آموزش استفاده از ابزارهای معاملاتی شخصی و همچنین آموزش کار با کتابخانۀ PCI را مطالعه بفرمایید.

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفا نوع حساب در پلتفرم Net TradeX را انتخاب کنید
Standard-Fixed
Beginner-Fixed
Demo-Fixed & Floating
trading platform nettradex
trading platform nettradex
انتخاب همه
 • بر اساس نوع، ساختار

   • کالاها
   • ارز تقاطع
   • شاخص ارز
   • جفت ساده
   • فلزات
   • سبد ساده
   • اسپرد برای دو سبد
 • بر اساس نوع دارائی

  • ارز
  • ترکیب شده
  • کالا
  • سهام و شاخص ها
ابزار نام ساختار اسپرد
به پیپ
اندازۀ 1 پیپ حداقل حجم نمودار نصب کردن
ارز
&AUD_Indexشاخص AUD
AUD
CAD,CHF,EUR...
0 0.00001 98.99aud-index-chartنصب کردن
&CAD_Indexشاخص ارز CAD
CAD
AUD,CHF,EUR...
0 0.00001 98.85cad-index-chartنصب کردن
&CNHJPYیوآن در برابر ین
CNH
JPY
0 0.0001 63069.00cnhjpy-chartنصب کردن
&CNHRUBیوآن در برابر روبل
CNH
RUB
0 0.0001 63075.00cnhrub-chartنصب کردن
&EUR_Indexشاخص ارز “Europe”
EUR
USD,JPY,GBP...
0 0.00001 83.68eur-index-chartنصب کردن
&GBP_Indexشاخص ارز GBP
GBP
AUD,CAD,CHF...
0 0.00001 64.18gbp-index-chartنصب کردن
&JPY_Indexشاخص ارز JPY
JPY
AUD,CAD,CHF...
0 0.00001 80.59jpy-index-chartنصب کردن
&RUBJPYروبل دربرابر ین
RUB
JPY
0 0.00001 564651.99rubjpy-chartنصب کردن
&TRYJPYلیرۀ ترکیه در برابر ین
TRY
JPY
0 0.0001 37518.30tryjpy-chartنصب کردن
&VSUSD_Indexشاخص "ارزها در برابر USD"
EUR,JPY,GBP...
USD
0 0.00001 92.71vsusd-index-chartنصب کردن
&XAGAUDنقره در برابر دلار استرالیا
XAG
AUD
0 0.001 500.00xagaud-chartنصب کردن
&XAGJPYنقره در برابر ین ژاپن
XAG
JPY
0 0.0001 597.76xagjpy-chartنصب کردن
&XAGMXNنقره در برابر پزوی مکزیک
XAG
MXN
0 0.001 597.77xagmxn-chartنصب کردن
&XAUAUDطلا در برابر دلار استرالیا
XAU
AUD
0 0.01 10.00xauaud-chartنصب کردن
&XAUCNHطلا در برابر یوآن
XAU
CNH
0 0.01 10.00xaucnh-chartنصب کردن
&XAUJPYطلا در برابر ین
XAU
JPY
0 0.01 10.00xaujpy-chartنصب کردن
&XAURUBطلا در برابر روبل
XAU
RUB
0 0.1 10.00xaurub-chartنصب کردن
&ZARJPYراند آفریقای جنوبی در برابر ین
ZAR
JPY
0 0.0001 116827.50zarjpy-chartنصب کردن
کالا
&BRENT/EURنفت برنت در برابر یورو
#C-BRENT
EUR
0 0.0001 189.80brent-eur-chartنصب کردن
&BRENT/NOKنفت BRENT در برابر کرون نروژ
#C-BRENT
NOK
0 0.001 152.96brent-nok-chartنصب کردن
&BRENT/RUBنفت BRENT در برابر روبل
#C-BRENT
RUB
0 0.01 34.59brent-rub-chartنصب کردن
&BRENT/WTIنفت BRENT در برابر نفت WTI
#C-BRENT
OIL
0 0.00001 100.00 sbrent-wti-chartنصب کردن
&GAS/OILگاز طبیعی در برابر نفت WTI
#C-NATGAS
OIL
0 0.00001 0.13natgas-oil-chartنصب کردن
&GAS/RUBگاز طبیعی در برابر روبل
#C-NATGAS
RUB
0 0.001 3810.85natgas-rub-chartنصب کردن
&Grain_4شاخص غلات
#C-CORN,#C-OATS...
USD
0 0.001 4.29grain-4-chartنصب کردن
&OIL/CADنفت WTI در برابر دلار کانادا
OIL
CAD
0 0.0001 160.28oil-cad-chartنصب کردن
&SumOIL/GASنفت در برابر گاز طبیعی
#C-BRENT,OIL
#C-NATGAS
0 0.00001 100.00 soil-gas-chartنصب کردن
&WHEAT/CAD گندم در برابر دلار کانادا
#C-WHEAT
CAD
0 0.001 21.21wheat-cad-chartنصب کردن
&WHEAT/RUBگندم در برابر روبل
#C-WHEAT
RUB
0 0.1 21.26wheat-rub-chartنصب کردن
&WTI/JPYنفت WTI در برابر ین ژاپن
OIL
JPY
0 0.001 160.31wti-jpy-chartنصب کردن
سهام و شاخص ها
&Energy_Stocksشاخص انرژی
#S-BP,#S-COP...
USD
0 0.0001 0.09energy-stocks-chartنصب کردن
&Finance_Stocksشاخص مالی
#S-AIG,#S-BAC...
USD
0 0.0001 0.20finance-stocks-chartنصب کردن
&Health_Stocksشاخص بهداشت و درمان
#S-JNJ,#S-LLY...
USD
0 0.0001 0.05health-stocks-chartنصب کردن
&High_Tech_Stocks_USشاخص سهام فن آوری پیشرفته
#S-AAPL,#S-AMZN...
USD
0 0.0001 1.43technology-stocks-chartنصب کردن
&Indices_EUشاخص های سهام اروپا
DE30,FR40,GB100
EUR
0 0.01 0.33indices-eu-chartنصب کردن
&Industrial_Stocksشاخص صنعتی
#S-BA,#S-CAT...
USD
0 0.0001 0.11industrial-stocks-chartنصب کردن
&Materials_Stocks_USشاخص سهام مواد خام
#S-AA,#S-CX...
USD
0 0.0001 0.04materials-stocks-chartنصب کردن
&Non-cyclical_Stocksشاخص سهام غیر دوره ای
#S-KO,#S-MCD...
USD
0 0.0001 0.06non-cyclical-stocks-chartنصب کردن
&RUS10شاخص سهام روسیه
#R-AFKS,#R-GAZP...
USD
0 0.01 1.54rus10-chartنصب کردن
ترکیب شده
&XOM/BRENTسهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت
#S-XOM
#C-BRENT
0 0.00001 0.69xom-brent-chartنصب کردن

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.

شروع معامله با IFC Markets